เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ FUNDAMENTALS EXPLAINED

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ Fundamentals Explained

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ Fundamentals Explained

Blog Article

ประกันโรคร้ายแรง : หากเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ในแผนประกันก็รับเงินก้อนทันที ในลักษณะเจอ จ่าย จบ

หรือแผนประกันสุขภาพแบบครอบคลุม อาจจะกำหนดให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แบบเหมาจ่ายตามจริง โดยคิดเป็นการรักษาพยาบาลต่อโรคหรือต่อครั้งก็ได้ครับ

แบดมินตัน, กอล์ฟ, เครื่องออกกำลังกาย, อุุปกรณ์ออกกำลังกาย

แต่ละบริษัทประกันนั้นจะมีเครือข่ายโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง ซึ่งถ้าทางผู้เอาประกันเลือกเข้าโรงพยายามที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันแล้ว ทางผู้เอาประกันจะไม่ต้องสำรองจ่าย แค่โชว์บัตรสุขภาพของตนเองและทางบริษัทประกันกับโรงพยาบาลจะสื่อสารกันเอง* (จะมีบางเศสที่ทางลูกค้าต้องทำการสำรองจ่ายไปก่อน ถ้าบริษัทประกันจะต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลการเคลม และความคุ้มครองอื่นๆที่ทางลูกค้าต้องสำรองจ่าย เช่นความคุ้มครองของทันตกรรม หรือความคุ้มครองสายตา หรืออื่นๆ เป็นต้น)

ในปัจจุบัน ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประกันสุขภาพในปัจจุบันแบบแยกค่ารักษาเริ่มไม่ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง บริษัทประกันจึงได้ออกแบบรูปแบบประกันสุขภาพแบบคุ้มครองครบ เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้แบบไร้กังวลว่าจะมีวงเงินแต่ละรายการไม่พอจ่าย

ประกันสำหรับผู้สูงอายุโดยพื้นฐานจะมีความใกล้เคียงกันและบริษัทประกันทั่วไปในปัจจุบันที่รับทำประกันสำหรับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้น บทความนี้เราจึงขอนำเสนอวิธีการเลือกประกันผู้สูงอายุเบื้องต้นให้เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้

ข้อมูลด้านสุขภาพต้องแถลงตามความเป็นจริง: โดยหากบริษัทประกันตรวจประวัติการรักษาพยาบาล แล้วพบว่าสิ่งที่คุณแถลงก่อนจะทำประกันเป็นเท็จ บริษัทก็สามารถปฏิเสธความคุ้มครองต่าง เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ ๆ ได้

ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอนโรงพยาบาล (เช่น กายภาพบำบัด) : เหมาจ่ายตามจริง

เปียโน, คีย์บอร์ด, เครื่องดนตรีไทย, กีตาร์, เบส

แม้ประกันสุขภาพจะเป็นหนึ่งในประเภทประกันที่มีรายละเอียดมากที่สุด แต่คุณก็สามารถเลือกซื้อและเปรียบเทียบประกันสุขภาพแบบคุ้มครองครบที่เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขในชีวิตของคุณได้ โดยให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ครับ:

ประกันทันตกรรม ประกันโรคร้ายแรง ประกันมอเตอร์ไซค์เช่า ประกันหมาแมว สัตว์เลี้ยง

เช็คดิ

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อตกลง และเงื่อนไข

ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ: ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งความคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รวมถึงการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Report this page